INSPIRATSIOONILOENGUD, SEMINARID, STRATEEGIA- JA STSENAARIUMITÖÖD

Olles teostanud viimasel ajal mitmeid strateegilisi ja arengut tagant tõukavaid töid erinevatele organisatsioonidele ning piirkondadele, oleme valmis ka teid nõu ning jõuga toetama.

Siin on toodud mõned näited meie uuematest töödest:

 • Järvamaa neli tulevikku: stsenaariumid Järvamaa Omavalitsuste Liidu strateegia koostamiseks.” Tellijad: Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järva Maavalitsus ja Järvamaa Arenduskeskus.
 • TEAM ESTONIA – Eesti ettevõtluse, majanduskeskkonna ja seotud valdkondade rahvusvaheline müügiplatvorm.” Tellijad: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • Arhitektuur ja disain Eesti arengu eestvedajaks.” Tellijad: Eesti Arhitektuurimuuseum ja Kultuurministeerium.
 • Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemia / Open Adademy positsioneerimine ja strateegia 2020.” Tellija: Tallinna Ülikool.
 • Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheline akrediteerimine. Tellijad: Sihtasutus Archimedes ja Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur.
 • Estonia The Business Paradise: kõrgema lisandväärtusega ja TA&I-mahukate välisinvesteeringute kaasamine Eesti innovatsioonipoliitika osana.” Tellijad: Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • Riigireformi kontseptsioon arengupoliitika vaatevinklist lähtuvalt. Ühiskondlik algatus.

Omades erinevate investeerimis- ja arendusprojektide, tulevikuseirete ning strateegiatööde kaudu unikaalset kogemust, võime seda jagada näiteks inspiratsiooniloengu vormis muuhulgas alltoodud teemadel:

 • globaalsed megatrendid ja nende mõju majandusele;
 • rohemajanduse tulevik ja sellest tõusetuvad ärivõimalused;
 • tervise- ja heaolumajanduse väljakutsed ning võimalused;
 • start-up ettevõtlus, uued ärimudelid, riskikapital ja IKT haridus;
 • terviklik ettevõtlus- ja arengupoliitika ning talendimajandus;
 • Eesti positsioon rahvusvahelises tööjaotuses ja neli arengustsenaariumit;
 • Eesti välismajanduspoliitika tulevik ja TeamEstonia koostööplatvorm;
 • hariduse tulevik, rahvusvahelistumine ja tulevikutöö oskused;
 • innovatsioon era-, avalikus- ja vabasektoris;
 • arhitektuuri ja disaini roll arengu eestvedamisel;
 • sotsiaalne ettevõtlus ja innovatsioon;
 • linnastumine, regionaalpoliitika tulevik, maaettevõtlus ja turism;
 • riigireform vajalikkus ja selle erinevad alternatiivid.

Iga meie inspiratsiooniloeng on unikaalne ja formuleerub konkreetse organisatsiooni/tellijaga koostöös. See võib toimuda suure foorumi formaadis, vähema osalejate arvuga seminarina, interaktiivse ühistööna või osana teie organisatsiooni ühisüritusest vms. Kuna huvi nimetatud teemade suhtes on märkimisväärselt suur, siis mida varem oma plaanidest/vajadustest meile teada annate, seda suurema tõenäosusega leiame just teile sobivad kuupäevad. Aja broneerimiseks, loengute detailse ülesehituse ja muude oluliste detailide kokkuleppimiseks palun kirjutage ott.parna@estcorp.eu.

Lisaks nimetatud inspiratsiooniloengutele oleme valmis toetama teie organisatsiooni või piirkonda analüüsi- ja seiretöödes, tulevikustsenaariumide koostamisel, arenguvisioonide ja strateegiliste plaanide väljatöötamisel ning erinevate arendusprojektide juhtimisel.

ESTCORP on keerukate arendus- ja investeerimisprojektide elluviimisele keskendunud ettevõte ning rahvusvaheline ajutrust.

—–

FRESH IDEAS – ORDER ESTCORP INSPIRATION LECTURES!
We are happy to share our knowledge and experiences in the form of inspiration lectures, conference speeches and future discussions. Topics we are ready to cover are the following: global megatrends; green economy; societal challenges and solutions; innovation in the public sector; health and well-being economy; start-up companies, new business models and venture capital; development economics and industrial policy; future skills, education and work; social entrepreneurship and innovation; urbanisation, design and architecture. Digital future, e-Government and Estonia e-Residency.