Kui vajad abi või välist vaadet 2016+ strateegia ja tegevusplaanide koostamisel, siis võta meiega ühendust: ott@estcorp.eu.
If you need help or external perspective in 2016+ strategy planning, please contact us: ott@estcorp.eu.