Kui vajad abi või välist vaadet 2016+ strateegia ja tegevusplaanide koostamisel, siis võta meiega ühendust: ott@estcorp.eu.
If you need help or external perspective in 2016+ strategy planning, please contact us: ott@estcorp.eu.

INSPIRATSIOONILOENGUD, SEMINARID, STRATEEGIA- JA STSENAARIUMITÖÖD

Olles teostanud viimasel ajal mitmeid strateegilisi ja arengut tagant tõukavaid töid erinevatele organisatsioonidele ning piirkondadele, oleme valmis ka teid nõu ning jõuga toetama.

Siin on toodud mõned näited meie uuematest töödest:

 • Järvamaa neli tulevikku: stsenaariumid Järvamaa Omavalitsuste Liidu strateegia koostamiseks.” Tellijad: Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järva Maavalitsus ja Järvamaa Arenduskeskus.
 • TEAM ESTONIA – Eesti ettevõtluse, majanduskeskkonna ja seotud valdkondade rahvusvaheline müügiplatvorm.” Tellijad: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • Arhitektuur ja disain Eesti arengu eestvedajaks.” Tellijad: Eesti Arhitektuurimuuseum ja Kultuurministeerium.
 • Tallinna Ülikooli Avatud Akadeemia / Open Adademy positsioneerimine ja strateegia 2020.” Tellija: Tallinna Ülikool.
 • Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheline akrediteerimine. Tellijad: Sihtasutus Archimedes ja Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur.
 • Estonia The Business Paradise: kõrgema lisandväärtusega ja TA&I-mahukate välisinvesteeringute kaasamine Eesti innovatsioonipoliitika osana.” Tellijad: Riigikantselei ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
 • Riigireformi kontseptsioon arengupoliitika vaatevinklist lähtuvalt. Ühiskondlik algatus.

Omades erinevate investeerimis- ja arendusprojektide, tulevikuseirete ning strateegiatööde kaudu unikaalset kogemust, võime seda jagada näiteks inspiratsiooniloengu vormis muuhulgas alltoodud teemadel:

 • globaalsed megatrendid ja nende mõju majandusele;
 • rohemajanduse tulevik ja sellest tõusetuvad ärivõimalused;
 • tervise- ja heaolumajanduse väljakutsed ning võimalused;
 • start-up ettevõtlus, uued ärimudelid, riskikapital ja IKT haridus;
 • terviklik ettevõtlus- ja arengupoliitika ning talendimajandus;
 • Eesti positsioon rahvusvahelises tööjaotuses ja neli arengustsenaariumit;
 • Eesti välismajanduspoliitika tulevik ja TeamEstonia koostööplatvorm;
 • hariduse tulevik, rahvusvahelistumine ja tulevikutöö oskused;
 • innovatsioon era-, avalikus- ja vabasektoris;
 • arhitektuuri ja disaini roll arengu eestvedamisel;
 • sotsiaalne ettevõtlus ja innovatsioon;
 • linnastumine, regionaalpoliitika tulevik, maaettevõtlus ja turism;
 • riigireform vajalikkus ja selle erinevad alternatiivid.

Iga meie inspiratsiooniloeng on unikaalne ja formuleerub konkreetse organisatsiooni/tellijaga koostöös. See võib toimuda suure foorumi formaadis, vähema osalejate arvuga seminarina, interaktiivse ühistööna või osana teie organisatsiooni ühisüritusest vms. Kuna huvi nimetatud teemade suhtes on märkimisväärselt suur, siis mida varem oma plaanidest/vajadustest meile teada annate, seda suurema tõenäosusega leiame just teile sobivad kuupäevad. Aja broneerimiseks, loengute detailse ülesehituse ja muude oluliste detailide kokkuleppimiseks palun kirjutage ott.parna@estcorp.eu.

Lisaks nimetatud inspiratsiooniloengutele oleme valmis toetama teie organisatsiooni või piirkonda analüüsi- ja seiretöödes, tulevikustsenaariumide koostamisel, arenguvisioonide ja strateegiliste plaanide väljatöötamisel ning erinevate arendusprojektide juhtimisel.

ESTCORP on keerukate arendus- ja investeerimisprojektide elluviimisele keskendunud ettevõte ning rahvusvaheline ajutrust.

—–

FRESH IDEAS – ORDER ESTCORP INSPIRATION LECTURES!
We are happy to share our knowledge and experiences in the form of inspiration lectures, conference speeches and future discussions. Topics we are ready to cover are the following: global megatrends; green economy; societal challenges and solutions; innovation in the public sector; health and well-being economy; start-up companies, new business models and venture capital; development economics and industrial policy; future skills, education and work; social entrepreneurship and innovation; urbanisation, design and architecture. Digital future, e-Government and Estonia e-Residency.

TEAM ESTONIA is a Government coordination and management platform and a ‘sales force’ to execute Estonian foreign economic policy and to attract foreign direct investment (FDI). The ESTCORP team performed background analysis and developed the TEAM ESTONIA strategy for Enterprise Estonia Foundation and Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia.

The ESTCORP team was responsible for performing background analysis and developing a strategy for the re-established Open Academy at Tallinn University. The Open Academy, covering lifelong learning, knowledge transfer and business relation areas, is considered to be one of the core functions of the university. The Open Academy follows five priority areas of the university – educational innovation, digital and media culture, cultural competences, healthy and sustainable lifestyle, society and open governance.

Scenarios are a tool for helping to take a long view in a world of great uncertainty. Moreover, scenario planning allows making future-proof decisions today. The ESTCORP team led the process and development of alternative narratives – four future stories – for Järva County in Estonia.

The ESTCORP team performed a feasibility study and developed a strategy together with financial projections of how design and architecture could contribute to socio-economic development of the Republic of Estonia. This strategic advisory work for the Ministry of Culture of the Republic of Estonia suggested, among other things, to merge four institutions into one: The Museum of Estonian Architecture, the Estonian Museum of Applied Art and Design, the Estonian Centre of Architecture, and the Estonian Design Centre.

This research project is about innovation in the public sector. In a time of economic crisis and continued cost-cutting, public sector innovation is essential for governments in order to maintain service standards and find radical solutions for complex challenges. The research question of the project asks what are the main characteristics and driving forces of the public service innovation system and do they differ across countries? The research has four perspectives through which the public sector innovation process is analysed: managerial, learning, technological, and systems perspective. As data on public sector innovation is quite rare, this research provides a unique combination of theoretical foundations and exploratory cross-country survey on public sector technological innovations in four European countries – the UK, Denmark, Finland and Estonia.